Inspecția Tehnică Periodică

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 aprobată prin Legea nr. 167/2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005 aprobată prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prevăzute în reglementările naţionale (RNTR 1/2005), prin inspecția tehnică periodică.

Suplimentar, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 aprobată prin Legea nr. 432/2006, "începând cu data de 01 Aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie". Această măsură nu este imediat materializată, deţinătorul vehiculului fiind înştiinţat de către M.A.I. - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor asupra datei calendaristice a operării efective a suspendării certificatului de înmatriculare. "Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA şi ITP".

Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente.

ITP-ul trebuie făcut la un interval de 2 ani pentru autoturisme de uz personal, 1 an pentru autovehicule comerciale, 1 an dacă autoturismul este folosit pentru scoală de șoferi și 6 luni dacă este folosit pentru taximetrie. Autoturismele noi au implicit ITP-ul valabil 2 ani.

Inspecția tehnică periodică este o verificare complexă a autovehiculului incluzând (dar fără a fi o listă completă): documente de identificare, stare motor, frâne, direcție, lumini, anvelope, emisii poluante, aspect exterior, trusă sanitară, triunghiuri reflectorizante, stingător, etc.

Pentru a efectua ITP-ul vă puteți adresa oricărei stații autorizate din Romania, indiferent de judetul de înmatriculare.

În momentul efectuării ITP-ului trebuie să aveți asupra dumneavoastră certificatul de înmatriculare, asigurarea RCA valabilă, cartea de identitate a autovehiculului în original, cartea de identitate a persoanei care prezintă autovehiculul la inspecție. Dacă autovehiculul este în leasing, se admite copia carții de identitate a autovehiculului cu ștampila în original.